องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]47
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 1 มิ.ย. 2563 ]132
3 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]114
4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]107
5 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]103
6 ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 ธ.ค. 2561 ]305
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 มี.ค. 2560 ]116
8 แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 มี.ค. 2560 ]127