องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 7 เม.ย. 2564 ]44
2 ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 7 เม.ย. 2564 ]42
3 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]83
4 ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารประจำปี 2561 [ 1 มิ.ย. 2563 ]123
5 ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]120
6 รายงานผลการจัดทำมาตราฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 [ 1 มิ.ย. 2563 ]105
7 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 1 มิ.ย. 2563 ]110
8 แผ่นผับวินัยและการรักษาวินัย [ 7 เม.ย. 2563 ]14
9 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]95
10 โครงการเชิดชูเกียติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 [ 13 ต.ค. 2562 ]110
 
หน้า 1|2