องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประมวลจริยธรรม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]4
2 ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารประจำปี 2561 [ 1 มิ.ย. 2563 ]33
3 ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]33
4 รายงานผลการจัดทำมาตราฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 [ 1 มิ.ย. 2563 ]28
5 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 1 มิ.ย. 2563 ]29
6 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]14
7 โครงการเชิดชูเกียติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 [ 13 ต.ค. 2562 ]22
8 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 'สร้างป่า รักษ์น้ำ ' ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]24
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ผู้นำชุมชน ประจำปี 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]22
10 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ "บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]25
 
หน้า 1|2