องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 1 มิ.ย. 2563 ]17
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านคำสั่งบุคลากร [ 1 มิ.ย. 2563 ]12
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านควบคุมภายใน [ 1 มิ.ย. 2563 ]10
4 คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 1 มิ.ย. 2563 ]10
5 คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]11
6 คู่มืองานธุรการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]12
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยเลี้ยง [ 1 มิ.ย. 2563 ]9
8 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]11
9 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 มิ.ย. 2563 ]12
10 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 มิ.ย. 2563 ]11
 
หน้า 1|2