องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2564 ]72
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 9 ม.ค. 2563 ]16
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ม.ค. 2563 ]18
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ม.ค. 2563 ]18
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ม.ค. 2563 ]19
6 คำสั่งเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ม.ค. 2563 ]16
7 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ม.ค. 2563 ]14
8 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ม.ค. 2563 ]15
9 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ม.ค. 2563 ]16
10 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ม.ค. 2563 ]15
 
หน้า 1|2