องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]325
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ [ 11 ก.พ. 2562 ]113
3 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [ 19 ม.ค. 2561 ]220
4 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 19 ม.ค. 2561 ]211