องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 


แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขออนุญาตตั้งสถานที่จำหน่่ายสินค้า การขออนุญาตจำหน่วยสินค้าในที่สาธารณะ

    รายละเอียดข่าว

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขออนุญาตตั้งสถานที่จำหน่่ายสินค้า การขออนุญาตจำหน่วยสินค้าในที่สาธารณะ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563