องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 


แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบัติราชการการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

    รายละเอียดข่าว

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบัติราชการการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563