องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 วัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 8 ธ.ค. 2566 ]10
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 วัตต์ แบบอัดท้าย จำนว [ 30 พ.ย. 2566 ]13
3 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำหว่า 170 วัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 13 พ.ย. 2566 ]11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานปรับปรุง/ขยายเขตท่อเมนจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณชุมชนโป่งไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 3 มี.ค. 2566 ]38
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนซอยข้างบ้านนายสมบัติ พันธ์ธรรม บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 2 มี.ค. 2566 ]36
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุง/ขยายไหล่ทาง สายบ้านบุยาว (ลงดินลูกรังขยายไหล่ทาง) บ้านบุยาว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 2 มี.ค. 2566 ]37
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานปรับปรุง/ขยายเขตท่อเมนจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 2 มี.ค. 2566 ]33
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานเทศกาบมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 37 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 17 ก.พ. 2566 ]38
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงตลอดงาน โครงการจัดงานเทศกาบมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 37 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 17 ก.พ. 2566 ]29
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาไฟประดับและไฟแสงสว่าง โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 37 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 17 ก.พ. 2566 ]33
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ซอยข้างบ้านนายสุวัฒ ธงชัย - เข้าพื้นที่การเกษตร (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 19 ม.ค. 2566 ]34
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุง/ขยายเขต ท่อเมนจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณเรียบถนน ปจ.3011 (ช่วงชุมชนโรงเรียนวัด) บ้านโป่งตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 19 ม.ค. 2566 ]35
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุง/ขยายเขต ท่อเมนจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณเรียบถนน ปจ.3011 ช่วงบ้านหนองเกตุ (ชุมชนหนองโมก) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 11 ม.ค. 2566 ]31
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง สายหนองคล้า - บุยาว (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 11 ม.ค. 2566 ]36
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง สายหลังวัดแสงสว่างลงทุ่งนา (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 30 พ.ย. 2565 ]31
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง สายแยกหนองแสง-โป่งกระพ้อ (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 29 พ.ย. 2565 ]31
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง สายหลังวัดแสงสว่างลงทุ่งนา (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 22 พ.ย. 2565 ]30
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง สายแยกทางขวาง-แยกม่วงขาว (กลบหลุมบ่อและเสริมปรับผิวทาง) บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 22 พ.ย. 2565 ]31
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย บริเวณบ้านโป่งตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี [ 16 พ.ย. 2564 ]310
20 ประกาศราคากลาง โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย บริเวณบ้านโป่งตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี [ 5 พ.ย. 2564 ]214
 
หน้า 1|2|3|4|5|6