องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
แผนพัฒนาห้าปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 2/2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]8
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]19
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]90
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 18 ส.ค. 2564 ]213
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 18 ส.ค. 2564 ]211
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]235
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 4 ก.พ. 2564 ]226
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]167
9 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 - 2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]70
10 ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล [ 7 ธ.ค. 2561 ]480
11 ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ [ 7 ธ.ค. 2561 ]535
12 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(2561-2564) [ 7 ธ.ค. 2561 ]478
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) [ 6 ธ.ค. 2561 ]484
14 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2557-2560 [ 6 ธ.ค. 2561 ]515
15 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วน [ 6 ธ.ค. 2561 ]525
16 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 6 ธ.ค. 2561 ]549
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 29 พ.ย. 2559 ]317