องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
แผนพัฒนาห้าปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]59
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 18 ส.ค. 2564 ]173
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 18 ส.ค. 2564 ]157
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]204
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 4 ก.พ. 2564 ]189
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]113
7 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 - 2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]39
8 ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล [ 7 ธ.ค. 2561 ]447
9 ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ [ 7 ธ.ค. 2561 ]484
10 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(2561-2564) [ 7 ธ.ค. 2561 ]442
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) [ 6 ธ.ค. 2561 ]452
12 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2557-2560 [ 6 ธ.ค. 2561 ]461
13 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วน [ 6 ธ.ค. 2561 ]466
14 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 6 ธ.ค. 2561 ]486
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 29 พ.ย. 2559 ]256