องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ประกาศการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 7 เม.ย. 2563 ]275
2 คำสั่งแต่งตั้งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายยกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2562 ]277
3 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 7 ม.ค. 2562 ]285
4 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 7 ม.ค. 2562 ]294
5 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 7 ม.ค. 2562 ]275
6 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 7 ม.ค. 2562 ]286
7 ประกาศการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 29 ก.ย. 2560 ]272