องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 7 เม.ย. 2564 ]46
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]42
3 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]43
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย รอบ ๖ เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]47
5 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]47
6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 25 มี.ค. 2564 ]47
7 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]120
8 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 18 มิ.ย. 2563 ]136
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]128
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]128
 
หน้า 1|2