องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]9
2 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 18 มิ.ย. 2563 ]15
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]10
4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]14
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]8
6 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]5
7 ประกาศรายงานผลการดำเนินป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]7
8 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]7
9 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) [ 7 ธ.ค. 2561 ]172
10 แบบรายงานผลหารดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต คอร์รัปชั่น [ 5 ก.ย. 2561 ]12
 
หน้า 1|2