องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนาสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล [ 7 ธ.ค. 2561 ]186
2 ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ [ 7 ธ.ค. 2561 ]209
3 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(2561-2564) [ 7 ธ.ค. 2561 ]191
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) [ 6 ธ.ค. 2561 ]216
5 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2557-2560 [ 6 ธ.ค. 2561 ]199
6 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วน [ 6 ธ.ค. 2561 ]195
7 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 6 ธ.ค. 2561 ]217
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 29 พ.ย. 2559 ]25