องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
แผนพัฒนาห้าปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 18 ส.ค. 2564 ]12
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 18 ส.ค. 2564 ]12
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]52
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 4 ก.พ. 2564 ]48
5 ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล [ 7 ธ.ค. 2561 ]291
6 ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ [ 7 ธ.ค. 2561 ]317
7 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(2561-2564) [ 7 ธ.ค. 2561 ]297
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) [ 6 ธ.ค. 2561 ]303
9 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2557-2560 [ 6 ธ.ค. 2561 ]296
10 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วน [ 6 ธ.ค. 2561 ]295
 
หน้า 1|2