องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2564 ]20
2 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ครูลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 11 พ.ค. 2564 ]20
3 ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 พ.ค. 2564 ]21
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564- พ.ศ. 2566) [ 21 เม.ย. 2564 ]34
5 ให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]35
6 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั่งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]32
7 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]39
8 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]36
9 รายงานผลการอบรม ประจำปี 2563 [ 8 เม.ย. 2564 ]40
10 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]42
 
หน้า 1|2|3|4