องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]111
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]101
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]107
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]105
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]105
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]100
7 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]107
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร ปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]109
9 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร ปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]103
10 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]95
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2564 ]165
12 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ครูลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 11 พ.ค. 2564 ]166
13 ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 พ.ค. 2564 ]172
14 ให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]183
15 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั่งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]175
16 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]189
17 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]180
18 รายงานผลการอบรม ประจำปี 2563 [ 8 เม.ย. 2564 ]189
19 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]191
20 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]233
 
หน้า 1|2|3|4