องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]80
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]74
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]81
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]78
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]78
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]75
7 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]80
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร ปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]81
9 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร ปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]76
10 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]69
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2564 ]140
12 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ครูลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 11 พ.ค. 2564 ]139
13 ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 พ.ค. 2564 ]145
14 ให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]155
15 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั่งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]150
16 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]162
17 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]155
18 รายงานผลการอบรม ประจำปี 2563 [ 8 เม.ย. 2564 ]162
19 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]162
20 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]184
 
หน้า 1|2|3|4