องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ครูลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 11 พ.ค. 2564 ]202
22 ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 พ.ค. 2564 ]210
23 ให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]219
24 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั่งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]211
25 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]235
26 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]218
27 รายงานผลการอบรม ประจำปี 2563 [ 8 เม.ย. 2564 ]225
28 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]228
29 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]279
30 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]252
31 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]217
32 กำหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงนจ้างตามภารกิจการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างทั่วไป [ 1 เม.ย. 2564 ]205
33 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]258
34 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]204
35 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]199
36 กำหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณของพนักงานจ้างตามภารกิจการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างทั่วไป [ 1 เม.ย. 2564 ]260
37 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำรอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) [ 30 มี.ค. 2564 ]162
38 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างรอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2561) [ 30 มี.ค. 2564 ]204
39 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) ครึ่งปีแรก [ 17 มี.ค. 2564 ]194
40 แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) ครึ่งปีแรก [ 16 มี.ค. 2564 ]190
 
|1หน้า 2|3|4