องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]297
62 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 16 ต.ค. 2562 ]349
63 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]281
64 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]280
65 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. การเลือนค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณของพนักงานจ้างตามภารกิจ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างทั่วไป [ 16 ม.ค. 2562 ]347
66 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]281
67 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 ก.ย. 2561 ]294
68 รายงานผลการอบรมประจำปี 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]312
69 รายงานการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 20 ก.ค. 2561 ]290
70 รายงานการอบรมการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดทำรายงานประจำปี(SAR) ตามมาตราฐานการศึกษา(ขั้นพื้นฐาน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 23 มาตราฐาน 94 ตัวบ่งชี้เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสี่ [ 20 ก.ค. 2561 ]273
71 รายงานการอบรมโครงการหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ [ 19 ก.ค. 2561 ]276
 
|1|2|3หน้า 4